Wstęp

Rejestracja internetowa pozwala na szybkie i proste dokonanie rezerwacji w wybranej przez nas sprawie, bez potrzeby bezpośredniego kontaktowania się z urzędem.

Rejestracja internetowa pozwala na:

1 Rejestracja Internetowa - informacje ogólne

Rejestracja internetowa jest aplikacją działającą jak normalna strona internetowa dostępna pod odpowiednim adresem www. Na ekranie głównym rejestracji internetowej, na samej górze strony, znajduje się odnośnik do Deklaracji dostępności.

Niżej znajdują się flagi państw odpowiadające językom obsługiwanym przez rejestracje internetową. Po kliknięciu w wybraną flagę, zmieniony zostaje język rejestracji internetowej na odpowiedni dla wybranej przez nas flagi.

Kolejnym elementem widocznym na ekranie głównym jest lista dostępnych Centrów obsługi mieszkańca oraz oddziałów urzędu a poniżej przycisk odpowiedzialny za potwierdzenie wyboru.

Na samym dole, na pasku nawigacyjnym aplikacji, znajdują się przyciski odpowiedzialne za przejście do ekranu startowego rejestracji internetowej oraz odnośnik do regulaminu.

Kolejne przyciski znajdują się po prawej stronie ekranu. Są to przyciski odpowiedzialne za powiększenie czcionki oraz za włączenie trybu kontrastowego dla osób słabo widzących.

Rysunek 1 Ekranstartowy - przestawiaekranstartowyrejestracjiinternetowej.

Rysunek 1 Ekranstartowy - przestawiaekranstartowyrejestracjiinternetowej.

2 Rejestracja Internetowa - przejście przez proces rezerwacji terminu

 1. Pierwszym krokiem jest wybranie oddziału w którym chcemy zarezerwować termin przez kliknięcie w jego nazwę na liście oraz potwierdzenie wyboru klikając na przycisk z napisem DALEJ znajdujący się pod listą.

Rysunek 2 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran startowy rejestracji internetowej z zaznaczonym elipsą oddziałem urzędu.

Rysunek 2 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran startowy rejestracji internetowej z zaznaczonym elipsą oddziałem urzędu.

 1. Po zatwierdzeniu wybranego przez nas oddziału z listy, naszym oczom ukaże się lista spraw możliwych do załatwienia w wybranym oddziale.

 1. Nad listą spraw widnieje nazwa lokalizacji którą wybraliśmy, wyżej zaś znajduje się przycisk opisany jako COFNIJ. Klikając w ten przycisk zostaniemy cofnięci do ekranu z wyborem oddziału.

Rysunek 3 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z listą spraw dostępnych w wybranym oddziale. Zaznaczone są też przyciski COFNIJ oraz DALEJ.

Rysunek 3 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z listą spraw dostępnych w wybranym oddziale. Zaznaczone są też przyciski COFNIJ oraz DALEJ.

 1. Po kliknięciu w interesującą nas sprawę na liście spraw, musimy zatwierdzić wybór przez kliknięcie w przycisk DALEJ.

Rysunek 4 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z kalendarzem na którym widnieją dni z wolnymi terminami. Zaznaczone zostały też przyciski odpowiedzialne za zmianę wyświetlanego miesiąca.

Rysunek 4 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z kalendarzem na którym widnieją dni z wolnymi terminami. Zaznaczone zostały też przyciski odpowiedzialne za zmianę wyświetlanego miesiąca.

 1. W tym kroku możliwe jest wybranie miesiąca w którym chcemy dokonać rezerwacji za pomocą przycisków < oraz > zaznaczonych okręgami na rysunku powyżej.

 2. Pod nazwą miesiąca wraz z rokiem znajdują się dni miesiąca. Możliwe jest kliknięcie tylko w dni z wolnymi terminami aby zarezerwować wizytę.

 3. Po kliknięciu w odpowiadający nam dzień, musimy potwierdzić wybór klikając w przycisk DALEJ.

Rysunek 5 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z wyborem godziny na którą wolny jest termin rezerwacji.

Rysunek 5 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z wyborem godziny na którą wolny jest termin rezerwacji.

 1. Siatka przestawia godziny wizyt w urzędzie dla wybranej sprawy. Możliwe jest wybranie godziny wizyty, tylko jeśli termin na daną godzinę tego dnia jest wolny.

 2. Po kliknięciu przez dostępną, pasującą nam godzinę rezerwacji, potwierdzamy wybierając przycisk DALEJ znajdujący się pod siatką wyboru godziny.

Rysunek 6 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z finalizacją rezerwacji terminu. Widoczny jest formularz którego uzupełnienie jest niezbędne do zarezerwowania terminu.

Rysunek 6 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z finalizacją rezerwacji terminu. Widoczny jest formularz którego uzupełnienie jest niezbędne do zarezerwowania terminu.

 1. Jesteśmy proszeni o uzupełnienie formularza, w zależności od wybranej sprawy pola formularza mogą się różnić.

 2. Zawsze zostaniemy poproszeni o wpisanie poprawnego adresu E-mail który jest niezbędny do dokończenia rezerwacji oraz jej anulowania.

 3. Musimy też wpisać 5 (pięć) ostatnich znaków numeru PESEL.

 4. Musimy też przepisać tekst z obrazka lub przepisać odtworzony tekst

 5. W kolejnych krokach musimy zaakceptować regulamin, potwierdzić że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych oraz potwierdzić że wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących rezerwacji. Robimy to przez kliknięcie w kwadraciki znajdujące się po lewej stronie formularza.

>Rysunek 7 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z potwierdzeniem omówionej wizyty. Widnieją tam informacje o terminie, sprawie oraz kod QR do potwierdzenia wizyty w urzędzie.

Rysunek 7 Proces rezerwacji terminu - przestawia ekran rejestracji internetowej z potwierdzeniem omówionej wizyty. Widnieją tam informacje o terminie, sprawie oraz kod QR do potwierdzenia wizyty w urzędzie. 1. W tym kroku możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia, przez kliknięcie przycisku WYDRUKUJ POTWIERDZENIE.

 2. Możliwe jest też anulowanie rezerwacji przez kliknięcie w link "Link do anulowania terminu".Rysunek 8 Proces rezerwacji terminu - przestawia zrzut ekranu z wiadomości E-mail, z potwierdzeniem rezerwacji terminu.

Rysunek 8 Proces rezerwacji terminu - przestawia zrzut ekranu z wiadomości E-mail, z potwierdzeniem rezerwacji terminu. 1. Na potwierdzeniu dostarczonym drogą elektroniczną, znajdują się wszystkie niezbędne informacje do potwierdzenia przybycia do urzędu na wcześniej zarezerwowaną wizytę.

 2. Możliwe jest też anulowanie rezerwacji przez kliknięcie w link "Link do anulowania terminu".

3 Rejestracja Internetowa - ułatwienia dostępności

Rysunek 9 Ułatwienia dostępności - przestawia zrzut ekranu z widokiem na ekran główny. Oznaczone elipsą dwa przyciski, odpowiadają za włączenie ułatwień dostępności.

Rysunek 9 Ułatwienia dostępności - przestawia zrzut ekranu z widokiem na ekran główny. Oznaczone elipsą dwa przyciski, odpowiadają za włączenie ułatwień dostępności.

 1. Pierwszy od góry przycisk, po kliknięciu, zmienia wielkość wyświetlanego tekstu w aplikacji rezerwacji internetowej.

 2. Drugi przycisk odpowiada za włączenie trybu kontrastowego w aplikacji rejestracji internetowej, co skutkuje zmianą kolorów wyświetlania treści.